مدتی ست دوستان در تاپیک های مختلف پرسشهایی می کنند که بخاطر احترام به سوال کننده بنده در همان تاپیک جواب را ارسال می کنم

این علاوه بر برهم زدن نظم تاپیک باعث تشتت نظرات خودم نیز می شود و گاها برای پیگیری نظرات قبلی خودم مجبورم چندین تاپیک را جستجو کنم تا به تحلیل قبلی خودم دسترسی داشته باشم

به این خاطر با اجازه ی مدیران غایب بخش بورسی به ایجاد این تاپیک کردم که فقط به نظرات خودم اختصاص داره

لطفا دوستان هر گونه سوالی از بنده دارند فقط در اینجا مطرح کنند تا دسترسی راحت تر به پیشینه جوابهای بنده داشته باشیم .

عنوان تاپیک هم برگرفته از دکلمه ایست از داریوش که از عنفوان نوجوانی روح و روان من را تسخیر کرد و باعث شد با شعر و شعر خوانی و مهمتر با شاعری به نام کارو اشنا شوم
http://www.blog.bookgolden.com/4447/...7%D9%85%D9%84/

زمین و آسمانت را کفر می گویی٬ نمی گویی؟!
خداوندا اگر با مردم آمیزی
شتابان در پی روزی
ز پیشانی عرق ریزی
شب آزرده و دل خسته
تهی دست و زبان بسته
بسوی خانه باز آیی
زمین و آسمانت را کفر می گویی٬ نمی گویی؟!
خدایا ! خالقا ! بس کن جنایت را
بس کن تو ظلمت را
تو در قرآن جاویدت هزاران وعده دادی
تو خود گفتی که نا مردمان بهشت را نمیبینند
ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
که نا مردمان ز خون پاک مردانت هزاران کاخ میسازند
خدایا ! خالقا ! بس کن جنایت را
بس کن تو ظلمت را