یکی از سهمایی که زیاد روش نظر دارن برا 98 کرازیه.اگر فرصت شد شاخص این گروه و دو سه تا سهم مهمشون مثل کاذر کسرا کرازی و کفپارس رو یه نگاهی بکنید.ممنون